Svenska Dagar (version 2.1):

Detta API ger dig svenska helgdagar, namnsdagar och flaggdagar i Sverige. Sedan September 2020 så övertogs driften av Svenska helgdagar APIet av Faboul AB från dryg.net. Vi ber er att uppdatera era länkar till sholiday.faboul.se. Tjänsten fortsätter att leva vidare kostnadsfritt. Innehållet levereras As-is, det vill säga vi tar inte ansvar för innehållet och det används på eget ansvar. Just nu levererar vi endast version 2.1. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss på [email protected]

Anrop för ett helt år

http://sholiday.faboul.se/dagar/v2.1/2015

Anrop för en månad

http://sholiday.faboul.se/dagar/v2.1/2015/02

Anrop för en dag

http://sholiday.faboul.se/dagar/v2.1/2015/01/06

Nyheter

I version 2.1 är "dagar" en array med ett objekt per dag.
Mycket bättre än ett objekt som innehöll objekt..

Dagar när ingen har namnsdag returnerar en tom array i stället för "inget"

Nytt i version 2

JSONP

Om man behöver JSONP så är det bara att skicka med en callback-parameter
http://sholiday.faboul.se/dagar/v2.1/2015?callback=dinmetod

Begränsningar:

Callback-parametern för att få JSONP förstör effektivt CDN-cachningen, prestanda bör vara ok ändå men vid hög last kan vad som helst hända

Tjänsten returnerar resultat baserat på de regler som gäller idag. MEN tar hänsyn till följande: